Обавештење организаторима КЕ – Збирна табела КМСЗТС

Поштовани организатори програма КЕ,

Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КМСЗТС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила на службеном сајту КМСЗТС збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.

Позивају се организатори КЕ, чији програми нису добили позитивно мишљење Радне групе КМСЗТС за упућивање Здравственом савету Србије на акредитацију, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Радне групе, и у року од 5 дана, од 27. 02. до 03. 03. 2023. године, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, Радној групи на е_mail: radnagrupake@kmszts.org.rs

Уједно вас обавештавамо да се, преко мејл адресе

radnagrupake@kmszts.org.rs

врши сва коресподенција везана за процес претходне провере квалитета програма КЕ као и провера квалитета спровођења акредитованих програма КЕ.

Радна група КМСЗТС за спровођење
претходног поступка провере квалитета програма КЕ
и проверу квалитета извођења акредитованих програма КЕ