Обавештење о избору органа и тела КМСЗТС

Конститутивна седница Скупштине КМСЗТС је одржана 30.07.2014. године у сали градске општине Нови Београд. Верификовани су мандати 187 делегата Скупштине из шест огранака КМСЗТС у складу са чланом 23., став 3. и чланом 92. Статута КМСЗТС и одлуком Скупштине КМСЗТС дел. бр.1254/2014-1 од 10.06.2014. године.

Из огранка Београд изабрано је 52 делегата, из огранка Војводина 43, из огранка Ниш 32, из огранка Крагујевац 30, из огранка Ужице 21 и из огранка Косово и Метохија 9 делегата Скупштине КМСЗТС.

На конститутивној седници Скупштине изабрана је Комисија за избор и именовање.

За председника Скупштине КМСЗТС изабран је делегат из огранка Ужице: Драган Спасенић.

Друга седница трећег сазива Скупштине КМСЗТС одржана је 05.08.2014. године. Заседање је трајало више од осам сати и изабрани су најзначајнији органи и тела КМСЗТС.

Пре свега, изабрани су чланови Управног одбора КМСЗТС, који су потом за председника Управног одбора изабрали делегата Јованку Ралић из огранка Војводине, која је током претходних година као члан Управног одбора Коморе, а често на личну штету, континуирано и вредно доприносила раду Коморе пре свега на заштити права и интереса чланова Коморе, те се показала као незаустављив борац за правду и принципе одговорности и професионалности.

Изабрани су чланови Извршних одбора огранака Коморе и председници са изузетком огранка Ужице. За председника Извршног одбора огранка Београд изабрана је Ружица Николић, за председника ИО огранка Војводине Ранка Јешић, у огранку Ниш за ову функцију изабрана је Весна Јоцић, у Крагујевцу Гордана Јевтић, а у огранку Косово и Метохија Весна Маринковић.

Избор Радмиле Угрице за директора Коморе је својим гласом подржало више од 2/3 укупног броја делегата. Њен предан рад на месту председника Извршног одбора највећег огранка Коморе и неоспорни резултати схваћени су као гаранција да ће се Комора у наредне четири године непоколебљиво кретати путем остварења добробити подједнако за све медицинске сестре и здравствене техничаре Србије.

На овој седници изабрани су чланови Надзорног одбора, а за председника Надзорног одбора изабран је Братислав Жижић из огранка Ниш. Такође су изабрани чланови Стручно-профилских одбора, Одбора за образовање, Етичког одбора, Одбора Фонда узајамне помоћи, Судова части првог степена, Суда части другог степена, комисија за посредовање, Дисциплински тужилац и заменици дисциплинског тужиоца.

Изабрани су чланови пододбора ФУП-а огранака Београд, огранка Војводине и огранка Ужице, а планирано је да се на следећем заседању Скупштине изаберу чланови пододбора Фуп-а у преостала три огранка.

Визија директора Коморе Радмиле Угрице је да је неопходно да Комора свим расположивим капацитетима кроз далеко интензивинији тимски рад, бољу комуникацију и разумевање унутар професије, те активнију сарадњу са свим институцијама државе допринесе враћању професије медицинских сестара и здравствених техничара на пиједестал који су медицинске сестре и здравствени техничари својим радом, искуством, хуманошћу и преданошћу заслужили.

Општи је закључак да је у складу са најављеним корацима које Влада Републике Србије преузима у напору да државу покрене путем опоравка неопходно да Комора што хитније учини све како би се смањио притисак на егзистенцију медицинских сестара и здравствених техничара Србије тако што ће се олакшати скупљање неопходних бодова из Континуиране медицинске едукације кроз доделу средстава из Фонда узајамне помоћи оним организаторима који нуде бесплатну едукацију за чланство, тако што ће се определити што већа средства које медицинске сестре и здравствени техничари користе кроз програм доделе средстава Фуп-а за формално образовање, те тако што ће се неизоставно убрзати процес признавања струковних студија здравствене струке и систематизације њихових послова у обављању здравствене делатности у здравственим установама на свим нивоима здравствене заштите.

Захваљујемо се свим медицинским сестрама и здравственим техничарима који су својим конструктивним идејама, предлозима, критикама и проактивним деловањем допринели раду Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Ваша Комора