СМС сервис огранка Крагујевац

Огранак Крагујевац је од 16.02.2011. године увео и СМС СЕРВИС ради лакше и брже комуникације са чланством. СМС СЕРВИС је доступан од 08 до 16 часова и важи само за чланство Огранка Крагујевац.

Број телефона са кога се примају поруке и на који могу да се пошаљу питања из домена Коморе је 064/8837837

Сервис је бесплатан а поруке се тарифирају по ценама оператера у националном саобраћају.

Основна функција овог сервиса је да истога дана по добијању броја лиценце члан Коморе одмах добије поруку са бројем како би већ истог дана могао да почне са сакупљањем бодова Континуиране едукације.

У архиви постоје шаблонске поруке које се углавном и најчешће шаљу и то су:

  • Општи подаци Огранка Крагујевац,
  • Потребна документација за упис у КМСЗТС са бројем жиро рачуна,
  • Упутство за проверу бодова КЕ и личних података,
  • Информација о наредним предавањима на територији Шумадијског округа,
  • Списак сајтова који врше континуирану едукацију електронским путем итд.