Конгрес Хрватске коморе здравствених радника – 18–21. 4. 2012.

Конгрес Хрватске коморе здравствених радника одржан је под покровитељством Министарства здравља и Министарства пољопривреде Републике Хрватске, а обухватио је струковни разред за медицинско – лабораторијску делатност и струковни разред за делатност санитарног инжењерства. Конгресу је присуствовало око 100 учесника, међу којима и 5 представника Србије.

Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије представљали су, као гости по позиву Хрватске коморе Бранко Пантелић, председник профилног Одбора санитарних техничара и технолога, Вера Пелемиш члан Профилског одбора лабораторијских техничара и технолога, Предраг Радић, члан Управног одбора КМСЗТС Др сц. мед. Сања Миленковић из КБЦ Земун била је члан Стручно- научног одбора Конгреса и предавач по позиву. Учешће у стручном раду, кроз усмено излагање узела је и С. Драговић, лабораторијски техничар из Службе клиничке патологије КБЦ Земун.

Конгрес је био посвећен улози медицинско лабораторијске дијагностике и санитарног инжењерства у здравству, а стручна саопштења обухватала су тематски 10 области: хистопатологију са цитологијом, клиничку микробиологију, трансфузијску медицину, клиничку хемију са хематологијом, клиничку имунологију са молекуларном дијагностиком, санитарну микробиологију, санитарни надзор, здравствену екологију, санитарно инжењерство у науци и епидемиологију.