Извештај о седници ФУП – 30. 3. 2012.

Дана 30.03.2012. године одржана је редовна седница Пододбора ФУП-а Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије – Огранак Војводина на којој су опредељена финансијска средства намењена спровођењу акредитованих програма континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС по Јавном огласу расписаном од стране Одбора ФУП-а КМСЗТС дана 12.03.2012. године за организаторе акредитованих програма КМЕ.

Чланови Огранка Војводина КМСЗТС узимањем учешћа у раду на симпозијумима, конгресима и стручним скуповима које организују Друштво радоилошких техничара и техничара нуклеарне медицине Војводине, Савез здравствених радника Војводине, УЗР Подружница ДЗ Нови Сад и Хируршка секција Војводине оствариће бодове потребне за обнављање лиценце уз одређене финансијске олакшице.

Одобрењем средстава из Фонда узајамне помоћи КМСЗТС – Огранак Војводина ће наведеним организаторима рефундирати трошкове закупа сала за одржавање предавања, штампаног материјала који је регулативом предвиђен као материјал обавезан као котизација одређеног скупа (зборници радова, програми, тестови и слично) или трошак предавача у циљу смањења износа које организатор наплаћује од учесника, тј. пружање финансијске помоћи члановима КМСЗТС Огранка Војводина у делу КМЕ.

Након акредитационог круга који је у току, КМСЗТС расписаће нови Јавни оглас – у мају 2012. године, а Огранак Војводина ће поновним издвајањем финансијских средстава и даље подржати подносиоце захтева који испуне критеријуме из овог огласа и Правилника ФУП-а КМСЗТС.