ЈН бр 1.2.3/2015 – Књиговодствене услуге

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015

ПАРТИЈА 1

Измена Конкурсне документације у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 1 за потребе централне канцеларије Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 1 за потребе централне канцеларије Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
преузмите…


ПАРТИЈА 2

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 2, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Војводина
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 2, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Војводина
преузмите…


ПАРТИЈА 3

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 3, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Београд
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности услуга – књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 3, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Београд
преузмите…


ПАРТИЈА 4

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 4, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Ниш
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 4, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Ниш
преузмите…


ПАРТИЈА 5

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 5, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Ужице
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 – ПАРТИЈА 5, за потребе организационе јединице наручиоца Огранка Ужице
преузмите…