ЈН бр 1.1.3./2015

Kонкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015

Партија 1

Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС) (за потребе централне канцеларије КМСЗТС).
Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд.
Преузмите – конкурсну документацију
Преузмите – Позив за подношење понуда


Партија 2

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 2, за потребе Огранка Београд
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 2, за потребе Огранка Београд
преузмите…


Партија 3

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 3, за потребе Огранка Војводина
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 3, за потребе Огранка Војводина
преузмите…


Партија 4

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 4, за потребе Огранка Ниш
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 4, за потребе Огранка Ниш
преузмите…


Партија 5

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 5, за потребе Огранка Крагујевац
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 5, за потребе Огранка Крагујевац
преузмите…


Партија 6

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 6, за потребе Огранка Ужице
преузмите…

Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015- ПАРТИЈА 6 за потребе Огранка Ужице
преузмите…