Извештај Пододбора ФУП-а Огранка Војводина о додели средстава за ФО

Извештај Пододбора ФУП-а Огранка Војводина о додели средстава за формално образовање у високошколским установама на основним струковним односно академским студијама првог степена здравствене струке члановима КМСЗТС из Именика Огранка Војводина КМСЗТС за школску 2017/2018 годину…

опширније…