Састанак Комисије за безбедност здравствених радника Министарства здравља Републике Србије

Састанак Комисије за безбедност здравствених радника Министарства здравља Републике Србије је одржан 25.07.2017.г у просторијама Лекарске коморе Србије. Састанку су присуствовали: Дарко Бјелић, представник Министарства здравља, представници комора здравствених радника: директор ЛКС др Милан Динић, директор ФКС др сци. фарм. Светлана Стојков, директор КМСЗТС Радмила Угрица и шеф стручне службе СКС дипл. правник Маја Ковачевић, као и представници синдиката Радица Илић, Дарко Ђурић и Драгана Малетић.

Присутни су разматрали актуелну ситуацију и сложили се око изнетих иницијатива за неопходно унапређење безбедности здравствених радника. Председник Комисије др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије је упознао присутне са решењима која су у земљама региона, али и развијеним европским државама утицала на дугорочно смањење насиља у здравственим установама.

Присутни су се сагласили да је неопходна убрзана имплементација мера у борби против насиља и повећање степена комуникације и размене информација која ће омогућити да се континуирано прати ситуација у здравственим установама као и остварени резултати.

Дискутовало се о могућностима и резултатима увођења безбедносних технологија у здравствене установе, побољшању услова и рационалнијој организацији рада у здравственим установама која би довела до спречавања гужви и смењења чекања, неопходности едукације запослених за обуздавање агресивног понашања и самоодбрану, те подизања свести о последицама насиља, било да се ради о вербалном или физичком насиљу. Истакнуто је да је од круцијалне важности препознавање вербалног насиља као окидача за физичке нападе.

Предложено је да на интернет сајтовима комора здравствених радника буде отворена могућност онлајн пријаве насиља и пружања правне подршке здравственим радницима, те отпочињање заједничке кампање кроз медије, спровођење анкете која би обухватила запослене на свим нивоима здравствене заштите, израду водича за спречавање насиља и истицање плаката у здравственим установама.

Заједнички је циљ да се утврди реална учесталост насиља, одреде узроци и последице и предложе конкретне и што ефикасније превентивне мере, али и нужне санкције.