Стручно методолошко упутство за спровођење кућних посета

Поштоване колеге, У складу са својом улогом и постављеним циљевима пружања помоћи и подршке својим члановима да проширују своја практична и теоријска знања, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је помогла и финансирала штампање Стручно методолошког упутства за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом. Стручно методолошко упутство за…

ВАЖНО: Aкредитацијa програма континуиране едукације 2023.

Република Србија ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ Број: 153-02-00789/2022-01 Датум: 29. 12. 2022. године Б е о г р а д Здравствени савет Србије расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукације Сви заинтересовани субјекти, који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника, према новом Правилнику о ближим условима за спровођење…

Саопштење – Савез удружења пацијената Србије

Сарадња Коморе медицинских сестара и здравствених техничара и Савеза удружења пацијената Србије САОПШТЕЊЕ Превенција, Партнерство, Подршка - Три П Данас је са почетком нове школске године и званично представљен програм Превенција, Партнерство Подршка, којим се планира да применом дигиталних технологија и интерактивних метода учења и размене знања, информише мотивише и едукује младе људе, просветни и…

Измене текућих рачуна огранака Ниш, Крагујевац и Ужице

Поштовани чланови, Обавештавамо вас да су извршене промене текућих рачуна на које се врше уплате за: Огранак Ниш КМСЗТС - текући рачун број: 160 – 6000001477977 – 85 Огранак Крагујевац КМСЗТС - текући рачун број: 160 – 6000001478239 – 75 и Огранак Ужице КМСЗТС - текући рачун број: 160 – 6000001478183 – 49

Обавештење организаторима КЕ – Збирне табеле КМСЗТС

Поштовани организатори програма КЕ, Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КМСЗТС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила на службеном сајту КМСЗТС збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ. Позивају се организатори КЕ, чији програми нису…

Регулатива: Важно обавештење

НОВИ ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ, ОБНАВЉАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА (''Сл.гл.РС'' бр. 76/2022) О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Поштовани чланови КМСЗТС, Обавештавмо вас да је дана 15. јула 2022. године ступио на снагу и почео да се примењује нови Правилник о ближим условима за издавње, обнављање или одузимање…