Нови електронски тест

Поштовани чланови КМСЗТС, Oбавештавамо вас да је за наше чланове, Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа «БЕЛО СРЦЕ», донирало акредитовани електронски тест: Д-1-205/23 – Цереброваскуларни инзулт, узроци, врсте и симптоми који утичу на рехабилитацију пацијената са ЦВИ-ом Тест је акредитован одлуком Здравственог савета Србије број: 153-02-00118/2023-01 од 13.03.2023. године и може се реализовати до 13.03.2024.…

Обавештење организаторима КЕ – Резултати претходног поступка процене квалитета програма KЕ

Поштовани организатори програма КЕ, Обавештавамо вас да је Радна група КМСЗТС, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ овде. Позивају се организатори КЕ, чији програми нису добили позитивно мишљење Радне групе…

ЧЕТВРТИ KОНГРЕС ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИKА У ПРИВАТНОМ СЕKТОРУ

Четврти конгрес здравствених радника у приватном сектору, који организује Асоцијација приватних здравствених установа и приватних пракси Србије, одржаће се 31. марта и 1. априла 2023. године у хотелу Crowne Plaza у Београду. Kонгрес је акредитован под акредитационим бројем А-1-1800/22, за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и за пасивно учешће носи 6 поена. Више…

Допис Антидопинг агенције Републике Србије

У сарадњи са Антидопинг агенцијом Републике Србије, а у циљу информисања чланова КМСЗТС, на интернет сајту Антидопинг агенције, на линку: http://www.adas.org.rs/doping-kontrola/lista-zabranjenih-doping-sredstava/ можете приступити Листи забрањених допинг средстава у 2023. години. Информисање чланова КМСЗТС о листи забрањених допинг средстава - допис (пдф)

Промоција и подела Стручно методолошког упутства

Публикација под називом “Стручно методолошко упутство за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом” је настала као одговор на потребе запослених исказане на стручним скуповима који су били посвећени раду ове службе. Свечана промоција и подела ове важне публикације одржана је 28.02.2023. у просторијама Градског завода за јавно здравље Београд,…

Обавештење организаторима КЕ – Збирна табела КМСЗТС

Поштовани организатори програма КЕ, Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КМСЗТС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила на службеном сајту КМСЗТС збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ. Позивају се организатори КЕ, чији програми нису…

Два донирана акредитована електронска теста

Поштовани чланови КМСЗТС, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије настоји да буде ослонац својим члановима у свим видовима професионалног развоја и унапређења као и да едукација буде квалитетна и лако доступна, те да сви чланови Коморе благовремено остваре прописан број бодова у лиценцној години. Сходно томе обавештавамо вас да су за наше чланове, Савез…

Стручно методолошко упутство за спровођење кућних посета

Поштоване колеге, У складу са својом улогом и постављеним циљевима пружања помоћи и подршке својим члановима да проширују своја практична и теоријска знања, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је помогла и финансирала штампање Стручно методолошког упутства за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом. Стручно методолошко упутство за…

ВАЖНО: Aкредитацијa програма континуиране едукације 2023.

Република Србија ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ Број: 153-02-00789/2022-01 Датум: 29. 12. 2022. године Б е о г р а д Здравствени савет Србије расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукације Сви заинтересовани субјекти, који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника, према новом Правилнику о ближим условима за спровођење…