Стручно методолошко упутство за рад поливалентне патронаже у функцији процеса супервизије

Градски завод за јавно здравље Београд је координисао процес припреме и израде Стручно методолошког упутства за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом (линк за преузимање), документа који има за циљ да допринесе унапређењу квалитета рада.

Упутство је израђено кроз пројекат „Подршка подстицајном родитељству“ који се спроводи уз подршку ЛЕГО фондације, а у оквиру Програма сарадње УНИЦЕФ-а у Србији и Министарства здравља Републике Србије.

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је помогла штампање, дистрибуцију и представљање Упутства у циљу пружања подршке својим члановима да унапређују своја знања, вештине и професионалну праксу.

Детаљније >>