Активности Радне групе

Посебно радно тело за акредитацију програма при КМСЗТС је почело са радом на акредитацији приспелих захтева у јулском акредитационом периоду.

Овом прилико је дошло око 600 захтева што је по речима председника посебног радног тела и члана Здравственог савета РС Радмиле Јазић мање него у предходним периодима, па је њихово очекивање да ће процес акредитације бити завршен у планираном року.

Оно што је евидентно, је и то да се опет понављају грешке при попуњавању пријава за акредитацију, па ће посебно радно тело ће на крају поред листе објавити и статистику везану за овај процес.