Стручно методолошко упутство за спровођење кућних посета

Поштоване колеге, У складу са својом улогом и постављеним циљевима пружања помоћи и подршке својим члановима да проширују своја практична и теоријска знања, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је помогла и финансирала штампање Стручно методолошког упутства за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом. Стручно методолошко упутство за…

ВАЖНО: Aкредитацијa програма континуиране едукације 2023.

Република Србија ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ Број: 153-02-00789/2022-01 Датум: 29. 12. 2022. године Б е о г р а д Здравствени савет Србије расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукације Сви заинтересовани субјекти, који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника, према новом Правилнику о ближим условима за спровођење…