Стручно методолошко упутство за спровођење кућних посета

Поштоване колеге,

У складу са својом улогом и постављеним циљевима пружања помоћи и подршке својим члановима да проширују своја практична и теоријска знања, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је помогла и финансирала штампање Стручно методолошког упутства за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом.

Стручно методолошко упутство за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом бави се приступима, методама и садржајима рада током кућних посета, пружа смернице у спровођењу кућних посета као и адекватну негу у кућним условима. Аутори Упутства желе да своје искуство пренесу будућим корисницима као значајна помоћ и подршка да на правилан начин унапреде квалитет рада у поливалентној патронажи.

Упутство је усвојила Посебна радна група Министарства здравља Републике Србије за унапређење рада поливалетне патронажне службе и израђено је у оквиру пројекта “Подршка подстицајном родитељству“ које се спроводи уз подршку ЛЕГО фондације а у оквиру Програма сарадње УНИЦЕФ-а у Србији, Министарства здравља Републике Србије и Градског завода за јавно здравље Београд.

Стручно методолошко упутство за спровођење кућних посета