Измене текућих рачуна огранака Ниш, Крагујевац и Ужице

Поштовани чланови, Обавештавамо вас да су извршене промене текућих рачуна на које се врше уплате за: Огранак Ниш КМСЗТС - текући рачун број: 160 – 6000001477977 – 85 Огранак Крагујевац КМСЗТС - текући рачун број: 160 – 6000001478239 – 75 и Огранак Ужице КМСЗТС - текући рачун број: 160 – 6000001478183 – 49