Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Србији (Мастерплан)

Министарство здравља, уз подршку Другог пројекта развоја здравства Србије и Светске банке, представило је Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Србији (Мастерплан). Мастерплан предвиђа организацију здравственог система кроз шест региона, уз планирање капацитета у складу са бројем становника, њиховим здравственим потребама и могућностима установа да пруже квалитетну здравствену заштиту. Израду Мастерплана спровело је…