Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Србији (Мастерплан)

Министарство здравља, уз подршку Другог пројекта развоја здравства Србије и Светске банке, представило је Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Србији (Мастерплан).

Мастерплан предвиђа организацију здравственог система кроз шест региона, уз планирање капацитета у складу са бројем становника, њиховим здравственим потребама и могућностима установа да пруже квалитетну здравствену заштиту. Израду Мастерплана спровело је Министарство здравља у оквиру Другог пројекта развоја здравства уз подршку стручног тима међународног конзорцијума који чине ИБФ (Белгија), Делта Хаус (Хрватска) и НАЛЕД (Србија), а на основу истраживања и анализа законског оквира и пракси у земљи и иностранству, инфраструктуре и опреме, кадровских и других капацитета, потреба здравствених установа и запослених у здравству, демографских и здравствених трендова и потреба грађана, као и на основу дијалога са кључним актерима из јавног, приватног и цивилног сектора.

Јавне консултације о Нацрту плана оптимизације мреже установа здравствене заштите трајаће до 22. фебруара – сви заинтересовани могу да се упознају са предлогом Мастерплана на сајту www.optimizacijazdravstva.rs и доставе коментаре или сугестије за његово унапређење посредством званичне контакт форме: www.optimizacijazdravstva.rs/ostavite-komentar.

Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Србији (Мастерплан)