Полагање лиценцног испита

Дана 29.02.2016. и 01.03.2016.године у централној канцеларији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржана су полагања лиценцних испита за чланове Коморе, који у процесу континуиране медицинске едукације нису стекли довољан број бодова за обнову лиценце… Кандидати су, у складу са Правилником о полагању лиценцног испита медицинских сестара и здравствених техничара, полагали, по личном избору…