Полагање лиценцног испита

Дана 29.02.2016. и 01.03.2016.године у централној канцеларији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржана су полагања лиценцних испита за чланове Коморе, који у процесу континуиране медицинске едукације нису стекли довољан број бодова за обнову лиценце…

Кандидати су, у складу са Правилником о полагању лиценцног испита медицинских сестара и здравствених техничара, полагали, по личном избору усмено или кроз писане тестове, пред комисијом коју су сачињавају два члана Коморе и један представник Министарства здравља и успешно положили.

Велика част за Комору је што је делу првих полагања лиценцних испита присуствовао главни координатор Радног тела за борбу против корупције у систему здравства господин Марио Спасић, који је изнео веома позитивне утиске о току и резултатима испита.

Главни координатор Радног тела за борбу против корупције у систему здравства господин Марио Спасић и директорка КМСЗТС Радмила Угрица су на састанку одржаном непосредно пре одржавања лиценцних испита истакли важност добре сарадње, високог нивоа комуникације и узајамног поверења Министарства здравља и Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.