Боља комуникација и сарадња са здравственим установама

КМСЗТС – Огранак Ниш, у Плану рада за 2015. годину, између осталог планира и бољу комуникацију и сарадњу са здравственим установама, које су на територији Огранка Ниш. Решавање проблема је заједнички интерес здравствених установа и КМСЗТС. У том циљу организован је састанак председника Извршног одбора КМСЗТС – Огранак Ниш са главним сестрама Дома Здравља Лесковац…

Састанак директора Коморе Радмиле Угрице са председником Огранка Ниш Весном Јоцић

У службеним просторијама Огранка Ниш одржан састанак директора Коморе Радмиле Угрице са председником Огранка Весном Јоцић и члановима Управног одбора КМСЗТС из огранка. На састанку су разматрана актуелна питања у раду Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије…