Боља комуникација и сарадња са здравственим установама

КМСЗТС – Огранак Ниш, у Плану рада за 2015. годину, између осталог планира и бољу комуникацију и сарадњу са здравственим установама, које су на територији Огранка Ниш.

Решавање проблема је заједнички интерес здравствених установа и КМСЗТС.

У том циљу организован је састанак председника Извршног одбора КМСЗТС – Огранак Ниш са главним сестрама Дома Здравља Лесковац и Опште Болнице Лесковац.

Дневни ред састанка су сачињавале актуелне теме:

  • Информације о протеклим Изборима у КМСЗТС и резултатима
  • Активности Огранка Ниш
  • Активности о предстојећем релиценцирању
  • Организација и спровођење КМЕ
  • Информације о предлозима за измену и допуну правних аката Коморе

Састанак је протекао у радној и конструктивној атмосфери. Главне сестре су добиле све потребне информације и дале председнику И.О. озбиљне и значајне сугестије за даљи рад, поготово у области КМЕ.