Јавни оглас за КЕ

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Б е о г р а д Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г Тел./факс: 011-3562-107 и 3562-108 Интернет страница: www.kmszts.org.rs Број јавне набавке: ЈНУ 1.2.3./2014 – Партија 1. Датум: 08.05.2014. год. П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА бр. 1.2.3./2014 – Партија…