Јавна расправа „Oбразовање и проблеми професије физиотерапеута и радних терапеута у законодавству Републике Србије”

У организацији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, односно Стручно профилског одбора физиотерапеута са радним терапеутима и Друштва физиотерапеута Србије, одржана је Јавна расправа „ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИЈЕ ФИЗИОТЕРАПЕУТА И РАДНИХ ТЕРАПЕУТА У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. Теме расправе су биле: „Образовање физиотерапеута у ЕВРОПСКОЈ Унији” - Сара Базин, пред Европског региона Светске конфедерације за…