Јавна расправа „Oбразовање и проблеми професије физиотерапеута и радних терапеута у законодавству Републике Србије”

У организацији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, односно Стручно профилског одбора физиотерапеута са радним терапеутима и Друштва физиотерапеута Србије, одржана је Јавна расправа „ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИЈЕ ФИЗИОТЕРАПЕУТА И РАДНИХ ТЕРАПЕУТА У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.

Теме расправе су биле:

 • „Образовање физиотерапеута у ЕВРОПСКОЈ Унији” – Сара Базин, пред Европског региона Светске конфедерације за физикалну терапију
 • „Образовање физиотерапеута у Републици Србији” – Љиљана Катунац пред. Друштва физиотерапеута Србије
 • „Образовање физиотерапеута у Републици Хрватској” – Мирјана Грубишић – пред. Хрватске коморе физиотерапеута
 • „Проблеми радних терапеута” – Милан Кецман, виши радни терапеут
 • „Образовање радних терапеута” – мр Нада Савковић – професор Високе здравствене школе струковних студија у Београду
 • Нормативи, шифре и цене услуга у систему Републичког фонда за здравствено осигурање” – Бојан Тасић, пред СПО физо са радним терапеутима КМСЗТС
 • „Стандради физиотерапеута” – Предраг Ђорђевић, виши физиотерапут

На Јавној расправи било је присутно више од 80 учесника, као и гости из иностранства : Сара Базин, пред Европског региона Светске конфедерације за физикалну терапију, Мирјана Грубишић – пред. Хрватске коморе физиотерапеута, Мирјана Дујмовић – пред. Удружења за физиотерапију Федерације БИХ, Горан Саменски пред. Удружења професионалих физиотерапеута Републике Македоније, Крсто Ковачевић -пред. Удружења физотерапеута Црне Горе и Дијана Озрен – пред. Удружења физо и радних терапеута Републике Српске.

ЗАКЉУЧЦИ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Образовање:

 1. С обзиром да је степен који се добија после завршене Високе здравствене школе струковних студија у Беоограду на програму струковног радног терапеута по тренутној систематизацији радних места на истом нивоу као и некадашња виша медицинска школа, тражимо еквиваленцију диплома са вишег радног терапеута на струковног по систему аутоматизма.
 2. Организовање Специјалистичких студија у трајању од две године по систему 120 ЕЦТС. као и њихово препознавање у релевантим документима Републике Србије
 3. Организовање академских студија као и њихово препознавање у релевантим документима републике Србије
 4. Уврштавање нових звања у нову систематизацију и у правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе.

Пракса:

 1. Убацивање професије струковног радног терапеута у класификацију занимања Републике Србије
 2. Измена и допуна правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе у погледу броја радних терапеута у установама примарног секундарног и терцијалног нивоа
 3. Измена и допуна правилника о стручним пословима у социјалној заштити где се захтева брисање чланова према којима послове радног терапеута могу обављати и остали профили са високим образовањем. (члан 18 правилника)
 4. Захтев да се уведу измене у структури чланова Здравственог Савета Србије у погледу додавања нових чланова из свих профила које чине нашу комору како би акредитација КМЕ из наших области била реалнија и квалитетнија.
 5. Измена и допуна правилника о сифрама услуга радних терапеута у Рехабилитацији, Психијатрији и Социјалној заштити.
 6. Оформљавање радне групе и организовање састанка представника ДРТС са представницима Министарства Просвете, Министарства рада и социјалне заштите и Министартва Здравља у погледу решавања ових проблема.
 7. Важност сарадње са Министаством здравља РС и успостављање пратнесрких односа.
 8. Одређивање компетенција физо и радних терапеута.
 9. Образовање Радне групе за образовање која ће сарађивати са Министарствима просвете и здравља РС.