Примедбе 16. 8. 2012.

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС” 107/05) Здравствени савет Србије доноси О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2012. Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што…

Одлука Скупштине КМСЗТС о одбијању опозива директора КМСЗТС, донета на првој ванредној седници, одржаној дана 10. 9. 2012. год.

Одлука Скупштине КМСЗТС о одбијању опозива директора КМСЗТС, донета на првој ванредној седници, одржаној дана 10.09.2012. год. страна 1... страна 2...

Јавни оглас ФУП – септембар 2012.

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2012. години, од 27.03.2012. г., Одбор ФУП КМСЗТС,…