Одлука Скупштине КМСЗТС о одбијању опозива директора КМСЗТС, донета на првој ванредној седници, одржаној дана 10. 9. 2012. год.

Одлука Скупштине КМСЗТС о одбијању опозива директора КМСЗТС, донета на првој ванредној седници, одржаној дана 10.09.2012. год.

страна 1…
страна 2…