Састанак делегата Огранка Војводине – 7. 5. 2012.

У понедељак 07.05.2012. године са почетком у 13,00 часова одржаће се у Новом Саду у "Elite" центру (Булевар Јована Дучића 35) састанак делегата Скупштине КМСЗТС из Огранка Војводина. Састанак делегата Скупштине КМСЗТС из Огранка Војводина је редован састанак са дневним редом: припрема за 5. седницу Скупштине Коморе медицинских сестара и здравcтвених техничара Србије као и…

Примедбе ЗС – јануар 2012.

Република Србија ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ Број: 153-02-862/2012-01 Датум: 06.04.2012.године Б е о г р а д На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС” 107/05) Здравствени савет Србије доноси О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку…

Програм КЕ – Београд, април 2012.

КМСЗТС огранак Београд у априлу месецу 2012. године орагнизује три програма континуиране медицинске едукације. 03.04.2012. године у КБЦ Земун са почетком у 12 часова одржаће се следећа предавања: Директор КМСЗТС Драган Шашић „Професионално осигурање од последица стручне грешке“ Живка Маџић „Рехабилитација пацијената са ентеростомом“ Душица Биочанин „Здравствена нега ентеростома у педијатрији“ 05.04.2012. године у Дому…