Програм КЕ – Београд, април 2012.

КМСЗТС огранак Београд у априлу месецу 2012. године орагнизује три програма континуиране медицинске едукације.


03.04.2012. године у КБЦ Земун са почетком у 12 часова одржаће се следећа предавања:

  • Директор КМСЗТС Драган Шашић „Професионално осигурање од последица стручне грешке“
  • Живка Маџић „Рехабилитација пацијената са ентеростомом“
  • Душица Биочанин „Здравствена нега ентеростома у педијатрији“

05.04.2012. године у Дому здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица са почетком у 13 часова одржаће се следећа предавања:

  • Сaшeњкa Сaнoвић „Рeгистaр дaвaлaцa кoснe сржи Србиje, приjaвљивaњe и oдржaвaњe бaзe пoдaтaкa ХЛА-типизaциja“
  • Стojкa Жуjoвић и Ружицa Никoлић „Teрaпиjски приступ у лeчeњу хипeрбилирубинeмиje кoд нoвoрoђeнчeтa“
  • Душица Биочанин „Здравствена нега ентеростома у педијатрији“

07.04.2012. године у сали 1 градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, са почетком у 12 часова одржаће се следећа предавања:

  • Директор КМСЗТС Драган Шашић „Професионално осигурање од последица стручне грешке“
  • Љиљана Ракић „Активност сестре техничара у припреми, примени, као и у заштити у раду са цитостатицима“
  • Љубица Матејић „Збрињавање болесника са мултиплим миеломом – сестринске интервенције“