Остваривање ваших права за време ванредног стања

Поштовани чланови КМСЗТС,

Поводом Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. године, а у циљу заштите вашег здравља и здравља наших запослених, обавештавамо вас, да ће вам Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије бити доступна и на располагању, за сва питања која имате, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 сати, на следеће телефоне:

Централна канцелација: 011/3562-107; 011/3562-108;
064/8837-506; 064/8837-503
Огранак Београд: 011/322-3631; 011/334-8170; 064/8837-539; 064/8837-622;
Огранак Војводина: 021/452-130: 021/452-154; 064/8837-702; 064/8837-701;
Огранак Крагујевац: 034/364-368; 034/364-369; 064/8837-827; 064/8837-802;
Огранак Ужице: 031/524-717; 064/645-1089; 064/645-1104;
Огранак Ниш: 018/293-004; 064/8837-778; 064/8837-758;
Огранак Косово и Метохија: 028/498-405; 064/8837-652.

Све информације у вези са остваривањем ваших права, за време ванредног стања, можете добити телефонски или електронски – путем мејла office@kmszts.org.rs, како би исте лакше и брже остварили, без личног доласка.

СТРУЧНА СЛУЖБА КМСЗТС