Упутство за проверу и рекламацију бодова КМЕ

Уколико желите да извршите проверу стечених бодова КМЕ у свом електронском досијеу КМСЗТС учините то на следећи начин.

На на насловној страни овог сајта у десном углу кликнете на икону: „Регистар КМСЗТС“ и унeсете своје податке: свој ИД број (ОVO——–) и свој ЈМБГ. По уласку у досије, у делу „Континуирана едукација“ (по картицама: основни подаци, запослење, лиценца, континуирана едукација, распоред КЕ) видећете шта је то што смо Вам ми уписали од бодова.

Уколико се у неком делу, овај запис у Вашем досијеу разликује од Ваше личне документације; Огранку Војводина поднећете „Захтев за Исправку/допуну бодова КМЕ“ на обрасцу који можете преузети овде – Рекламација. У прилогу захтева потребно је доставити фотокопију сертификата или потврде учешћа са скупа на којем сте бодове остварили а ми их из неког разлога нисмо регистровали у нашој бази. Нема потребе да нам достављате фотокопије свих својих сертификата – потребно је да добијемо само оне за које подносите рекламацију.

Молимо Вас да испоштујете горње наводе, да нам у случају рекламације доставите само тражено. Све мање тј. више од предвиђеног може увећати могућност грешке приликом уноса ових података.