Огранак Војводина – Активности 2020. година

У 2020. години Огранак Војводина је у вршењу јавних овлашћења:

уписао 1559 медицинских сестара и здравствених техничара у именик чланова Коморе;
предложио издавање 1415 одобрења за самосталан рад (лиценце) са издавањем ИД картица;
предложио обнављање 554 одобрења за самосталан рад (лиценце) са издавањем ИД картица;
предложио одузимање 1 одобрења за самосталан рад (лиценце) због неиспуњавања услова за њено обнављање и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО;
предложио констатовање да је рок важења 239 лиценци истекао , а чланови нису поднели захтев за обнављање лиценце и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО и све то уписао у одговарајући именик;
издао 41 извод из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а које представљају јавне исправе;

Извршни одбор Огранка Војводина, у складу са Статутом КМСЗТС и Пословником о раду Извршног одбора, редовно је одржавао седнице, донео план и програм рада огранка, пратио реализацију истих и о томе редовно извештавао Управни одбор и Скупштину КМСЗТС.

Одлукама Извршног одбора огранка дониран је у сврху унапређења рада и спровођења континуираних едукација по један лап топ рачунар Дому за лица ометена у менталном развоју„OTHHON“ Стара Моравица и Институту за кардиовасклуране болести Војводине; као и хигијенска и дезинфекциона средства за потребе Covid 19 болница: Клиничког центра Војводине (привремена болница на Сајмишту у Новом Саду), Опште болнице Панчево и Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ (у коју су одлуком кризног штаба Владе РС у једном периоду смештани здравствени радници којима је дијагностификовано присуство заразне болести Covid 19.)

Огранак Војводина је за чланове из свог именика обезбедио писани тест објављен у Службеном гласилу КМСЗТС бр.12, чиме је 16000 чланова огранка стекло по 10 бодова.

Преко Пододбора ФУП Огранка Војводина за 171 члана КМСЗТС из Огранка Војводина додељена су бесповратна новчана средства намењена формалном образовању чланова Коморе на основним струковним или академским студијама здравствене струке а у износу предвиђеном чланом 13. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.