Огранак Ниш – Активности 2022. година

АКТИВНОСТИ КМСЗТС ОГРАНКА НИШ У 2022. ГОДИНИ

Годину 2022. су обележили избори у КМСЗТС, тако да су активности огранка у првој половини године били везани за организацију и спровођење предизборних и изборних радњи, где су били укључени сви делегати, органи и тела огранка Ниш.

У складу са Статутом и важећим правним актима редовно су одржаване седнице новоизабраних органа и тела КМСЗТС, као и састанци са главним сестрама и техничарима установа ради пружања информација, помоћи и подршке сваке врсте.

С обзиром да је од 15.07.2022. године ступио на снагу нови Правилник о издавању, обнављању и одузимању лиценце члановима КМСЗТС, Огранак Ниш је обавестио здравствене установе о променама које се односе на чланове КМСЗТС,а упућен је и допис Националној служби за запошљавање са информацијама о обавези сакупљања бодова која важи и за незапослене чланове Коморе.

КМСЗТС – Огранак Ниш је поделио преко 8000 Службених гласила, са укупно 3 писана теста, како би чланство стекло оптималан број бодова у лиценцној години.

По расписаним Јавним огласима Фонда узајамне помоћи КМСЗТС у 2022. години (Јавни Оглас 1 и 2 у 2022. години), намењених за формално образовање чланова, додељена су средства следећем броју чланова огранка Ниш који су запослени у наведеним здравственим установама:

Нишавски округ:
– Дом здравља Ниш – 18 чланова
– Универзитетски клинички центар Ниш – 39 чланова
– Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш – 1 члан
– Апотекарска установа Адонис, Сокобања – 1 члан
– Војна болница Ниш – 3 члана

Зајечарски округ:
– Здравствени центар Зајечар – 3 члана
– Специјална болница Сокобања – 1 члан
– Универзитетска дечја клиника Тиршова, Баоград – 1 члан
– Општа болница Бор – 1 члан

Пиротски округ:
– Војномедицинска академија Београд – 1 члан

Расински округ:
– Дом здравља Крушевац – 3 члана
– Општа болница Крушевац – 38 чланова
– Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“ – 3 члана
– Универзитетски клинички центар Ковид Крушевац – 1 члан
– Дом здравља Брус – 1 члан

Топлички округ:
– Дом здравља Прокупље – 2 члана
– Општа болница „Др Алекса Савић“, Прокупље – 5 чланова

Јабланички округ:
– Општа болница Лесковац – 5 чланова
– Дом здравља Лесковац – 3 члана
– Специјална болница за рехабилитацију Гејзер, Сијаринска Бања – 2 члана

Пчињски округ:
– Здравствени центар Сурдулица – 11 чланова
– Специјална болница за плућне болести Сурдулица – 1 члан
– Здравствени центар Врање – 35 чланова
– Дом здравља Босилеград – 6 чланова
– Дом здравља Бујановац – 2 члана
– Дом здравља Прешево – 4 члана
– Дом здравља Владичин Хан – 4 члана

2022. година је година релиценцирања великог броја чланова КМСЗТС, тако да је укупно 1897 чланова обновило дозволу за рад, а само у периоду од октобра до децембра 2022. године обновљено је 1527 лиценци.

У складу са Законом о здравственој заштити КМСЗТС Огранак Ниш је у 2022. години спровео спољну проверу квалитета стручног рада у 42 здравствене установе са територије Огранка Ниш.