Огранак Ниш – Активности 2020. година

Огранак Ниш је своје активности и начин рада у 2020. години подредио новонасталој епидемиолошкој ситуацији, у складу са Законом о коморама, одлукама и препорукама Владе Републике Србије, правилницима и општим актима. 2020. година је била година коју је обележила пандемија вируса КОВИД 19 која нам је показала колико брзо свет може да се промени, научила нас да сваки дан може бити другачији, незнајући у ком смеру се ствари могу одвијати. Година која је за нама је била тест за све нас, у којој мери ћемо се посветити послу и раду и колико можемо бити добри када је тешко.

На првом месту, нисмо заборавили бити хумани и солидарни. Зато је Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије са Огранком Ниш у свом саставу, као и увек стала уз своје чланове у борби и жељи да се превазиђу тешки тренуци, пружајући поред моралне, и финансијску помоћ оболелима од вируса КОВИД 19 као и члановима који су били ангажовани у респираторним центрима. Својим посредовањем, Огранак Ниш је омогућио да информација о пружању ове помоћи дође до што већег броја чланова са територије огранка и да, пружањем своје целокупне подршке, помоћ буде у што краћем року исплаћена.

Такође, оно што нисмо заборавили, и никада нећемо заборавити је губитак наших чланова и колега који су нажалост изгубили своје животе у борби против ове пандемије. Дугујемо им вечну захвалност.

Поред свих ванредних ситуација и околности, Огранак Ниш се бавио и својим редовним активностима, обављајући послове поверене Комори. Током 2020. године огранак је ажурно учествовао у припреми и изради периодичног плана рада и финансијског пословања на нивоу Огранка, као и у припреми и дистрибуцији материјала за потребе седнице УО, НО, ИО, ФУП и Скупштине КМСЗТС.

Огранак Ниш је за чланове из свог именика поделио писани тест објављен у Службеном гласилу КМСЗТС чиме је значајан број чланова огранка стекло по 10 бодова. О свему томе је благовремено и правовремено обавестио и доставио потребан број гласила по установама, као и члановима појединачно путем поште или лично.

Током 2020. године се још интензивније радило на унапређењу програма о евиденцији чланарина и побољшању сарадње са обрачунским службама установа по овом питању.

Председник Извршног одбора Весна Јоцић и чланови ИО настоје да што боље информишу здравствене установе и своје колеге о Јавним огласима Одбора ФУП-а за формално образовање, као и о свим дешавањима, новостима и активностима и стално су у непосредној комуникацији са члановима из свих здравствених установа.

По расписаним Јавним огласима за доделу средстава Фонда узајамне помоћи КМСЗТС у 2020. години, намењених за формално образовање чланова, додељено је следећем броју чланова Огранка Ниш који су запослени у наведеним здравственим установама:

Нишавски округ:
– Клинички центар Ниш – 23 члана
– Спец. болница за псих. болести Горња Топоница – 1 члан
– Дом здравља Ниш – 2 члана
– Дом за смештај одраслих и старих лица Гаџин Хан – 1 члан
– Клиника за стоматологију Ниш – 2 члана

Зајечарски округ:
– Здравствени центар Зајечар – 5 чланова

Расински округ:
– Општа болница Крушевац – 28 чланова
– Дом здравља Крушевац – 3 члана
– Спец. болница за рехаб. „Рибарска Бања“ – 2 члана

Пиротски округ:
– Општа болница Пирот – 3 члана

Топлички округ:
– Општа болница “Др Алекса Савић“, Прокупље – 7 чланова

Јабланички округ:
– Дом здравља Лесковац – 1 члан
– Општа болница Лесковац – 3 члана

Пчињски округ:
– Здравствени центар Врање – 11 чланова
– Завод за јавно здравље Врање – 1 члан
– Здравствени центар Сурдулица – 8 чланова
– Дом здравља Бујановац – 4 члана
– Дом здравља Бела Паланка – 1 члан

Став ИО је да већи део новчаних средстава буду додељена члановима који се школују на високошколсим установама, настојећи да помогне и мотивише што већи број чланова на унапређење и образовање.

Сваки члан КМСЗТС има право на доделу средстава Фонда узајамне помоћи, уколико редовно и уредно измирује чланарину.

Пододбор Фонда узајамне помоћи КМСЗТС са подрачуна Огранка на основу расписаних огласа и поднетих захтева додељује средства члану Коморе који се школује у високим школама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке.

Критеријуми за доделу средстава Фонда уређени су Правилником Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС о којима се више може сазнати на следећем линку: Документи.

Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС можете преузети на следећем линку – Документи.