Огранак Крагујевац – Активности 2022. година

У 2022. години Огранак Крагујевац КМСЗТС је у вршењу јавних овлашћења:
– уписао 1.334 медицинских сестара и здравствених техничара у именик чланова Коморе;

и у име Коморе:
исписао 12 медицинских сестара из Именика Коморе
предложио издавање 1.259 лиценци и ИД картица;
предложио обнављање 1.812 лиценци са издавањем ИД картица;
констатовао да је рок важења 370 лиценци истекао а да чланови нису поднели захтев за обнављање исте, чињеницу уписао у одговарајући именик и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО и инспекцију.

Огранак Крагујевац је за чланове из свог именика обезбедио писане тестове објављене у Службеном гласилу КМСЗТС чиме је 15.000 чланова огранка стекло по 15 бодова континуиране едукације.

У 2022. години у огранку Крагујевац су се одвијале свакодневне радне активности уз напомену да је 2022. била изборна година тако да су се сви услови и припреме за одржане изборе у јуну месецу успешно реализовали уз сарадњу са правном службом и Централном канцеларијом Коморе, уз ангажовање медицинских радника у својству изборне комисије огранка.

Извршни одбор огранка Крагујевац је у 2022. години одржао 8 састанака и у складу са својим надлежностима доносио адекватне одлуке.

Пододбор Фонда узајамне помоћи огранка Крагујевац је у 2022. по укупно два расписана Јавна огласа за формално образовање одобрио 129 захтева за финансирање школовања са по 24.000,00 динара на основним струковним односно академским студијама првог степена здравствене струке.

Захваљујући напретку по питању вођења Централног Регистра коморе, како на нивоу целе Коморе тако и у огранку Крагујевац у 2022. години омогућено је свим члановима да путем сајта и мобилног телефона лако приступе својим подацима и провере своје податке али и бодове остварене на едукацијама.

Сви остали поверени послови су се одрађивали у складу са Законом о коморама и у сарадњи са директором Коморе, правном и стручном службом Централне канцеларије и стручним службама других Огранака.