Огранак Крагујевац – Активности 2020. година

У 2020. години Огранак Крагујевац КМСЗТС је у вршењу јавних овлашћења
– уписао 1.163 медицинских сестара и здравствених техничара у именик чланова Коморе;

и у име Коморе:
– исписао 8 медицинских сестара из Именика Коморе
– предложио издавање 1.124 лиценце и ИД картица;
– предложио обнављање 408 лиценце са издавањем ИД картица;
– констатовао да је рок важења 263 лиценци истекао а да чланови нису поднели захтев за обнављање исте, чињеницу уписао у одговарајући именик и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО и инспекцију.

Огранак Крагујевац је за чланове из свог именика обезбедио писани тест објављен у Службеном гласилу КМСЗТС чиме је 10.000 чланова огранка стекло по 10 бодова континуиране едукације.

У 2020. Години у Огранку Крагујевац је настављен тренд повећаног уписа нових чланова овога пута не само због уписа приправника у Именик Коморе већ и због чињенице да је од Марта 2020. проглашена епидемија Корона вируса и уведено ванредно стање што је изискивало појачан рад свих медицинских радника у земљи, а самим тим и уписа у Регулаторно тело Комору медицинских сестара. Огранак Крагујевац је примао и прослеђивао све захтеве за помоћ оболелима од Ковида одмах након одлуке да се на нивоу Централе додели помоћ свим оболелим радницима, члановима Коморе. Настављено је слање дописа установама и појединачно члановима ради регулисања чланарина.

Извршни одбор огранка Крагујевац је у 2020.години донирао укупно 6 лап топ рачунара у сврху унапређења рада и спровођења континуираних едукација у установама Општа Болница Бор, Општа Болница Ћуприја, Дом Здравља Рековац, Дом Здравља Свилајнац, Дом Здравља Деспотовац и Општа Болница Нови Пазар.

Преко Пододбора Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС из именика Огранка Крагујевац омогућено је једном броју чланова да по што повољнијим условима кроз програме акредитоване као курсеви или симпозијуми стекну бодове КМЕ; а средствима фонда у школској 2020/2021 години подржано је са по 24.000,00 динара формално образовање 80 члана КМСЗТС из именика Огранка Крагујевац на основним струковним односно академским студијама првог степена здравствене струке.

Сви остали поверени послови су се одрађивали у складу са Законом о коморама и у сарадњи са Директором Коморе, правном и стручном службом Централе и стручним службама других Огранака.

Крагујевац
Јануар 2021.