Огранак Крагујевац – Активности 2019. година

У 2019. години Огранак Крагујевац КМСЗТС је у вршењу јавних овлашћења
– уписао 1.523 медицинских сестара и здравствених техничара у именик чланова Коморе;

и у име Коморе:
– исписао 8 медицинских сестара из Именика Коморе
– предложио издавање 1.232 лиценце и ИД картице;
– предложио обнављање 432 лиценце са издавањем ИД картица;
– предложио констатовање да је рок важења 201 лиценци истекао а да чланови нису поднели захтев за обнављање исте, чињеницу уписао у одговарајући именик и о томе обавестио послодавца члана и надлежну филијалу РФЗО и инспекцију.

Огранак Крагујевац је за чланове из свог именика обезбедио писани тест објављен у Службеном гласилу КМСЗТС чиме је 10.000 чланова огранка стекло по 10 бодова континуиране едукације.

У 2019. Години у Огранку Крагујевац био је појачан упис нових чланова у Именик Коморе с обзиром да су и приправници постали чланови. Акценат је стављен и на регулисање чланарина за чланове који су из неких разлога каснили са уплатама, или нису измиривали исте на време. Све установе су контактиране и затражене су адекватне табеле које се свакодневно уносе у Регистар ради лакше евиденције чланарина.

Извршни одбор огранка Крагујевац је у 2019.години донирао укупно један лап топ рачунар у сврху унапређења рада и спровођења континуираних едукација у установи Општа Болница Пожаревац.

Преко Пододбора Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС из именика Огранка Крагујевац омогућено је једном броју чланова да по што повољнијим условима кроз програме акредитоване као курсеви или симпозијуми стекну бодове КМЕ; а средствима фонда у школској 2019/2020 години подржано је са по 24.000,00 динара формално образовање 92 члана КМСЗТС из именика Огранка Крагујевац на основним струковним односно академским студијама првог степена здравствене струке.

Сви остали поверени послови су се одрађивали у складу са Законом о коморама и у сарадњи са Директором Коморе, правном и стручном службом Централе и стручним службама других Огранака.

Крагујевац
Јануар 2020.