Огранак Косово и Метохија – Активности 2022. година

АКТИВНОСТИ КМСЗТС ОГРАНКА КОСОВО И МЕТОХИЈА У 2022. ГОДИНИ

2022. годину обележили су избори у КМСЗТС за избор делегата и органа петог сазива Скупштине КМСЗТС. За председника ИО огранка Косово и Метохија петог сазива Скупштине КМСЗТС, изабран је Владица Симић.

ИО редовно одржава седнице, у складу са правним актима, са председницима профилских одбора, представницима органа и тела Коморе ради размене информација, преношења задатака, решавања текућих питања, разматрања сугестија и припреме за Скупштину Коморе. Такође, и по потреби одржава састанке са главним и одговорним сестрама здравствених установа.

У складу са Законом о здравственој заштити, Огранак КиМ КМСЗТС је у 2022. години спровео редовну спољну проверу квалитета стручног рада у установама са територије Огранка КиМ.

Огранак КиМ поделио је установама и члановима око 3.000 Службених гласила КМСЗТС, са три теста, како би чланови огранка, без додатних трошкова, стекли оптималан број бодова у лиценцној години што ће се наставити и у 2023. години.

Пододбор Фонда узајамне помоћи КМСЗТС са подрачуна Огранка на основу расписаних огласа и поднетих захтева додељује средства члану Коморе који се школује у високим школама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке.

По расписаним Јавним огласима за доделу средстава Фонда узајамне помоћи КМСЗТС у 2022. години, намењених за формално образовање чланова, додељено је следећем броју чланова Огранка Косово и Метохија који су запослени у наведеним  здравственим установама:

Косовскомитровачки округ:

  • КБЦ Косовска Митровица – 7  чланoва
  • Дом здравља Косовска Митровица – 1 члан
  • Дом здравља Лепосавић – 1 члан
  • Дом здравља Зубин Поток – 2 члана

Косовски округ:

  • Клиничко болнички центар Приштина, Грачаница – 1 члан

Сваки члан КМСЗТС има право на доделу средстава Фонда узајамне помоћи, уколико редовно и уредно измирује чланарину.

Одбор Фонда КМСЗТС додељује једнократну помоћ :

  • Члану уже породице у случају смрти члана КМСЗТС (подносиоци захтева брачни друг и деца преминулог)
  • Члану Коморе у другим случајевима где на основу захтева постоји оправданост доделе средстава у складу са Правилником ФУП-а.