Одговор Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије на позив и иницијативу Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије за формирање Коморе медицинских сестара и бабица Србије

Одговор Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије на позив и иницијативу Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије за формирање Коморе медицинских сестара и бабица Србије

опширније…