Обавештење члановима КМСЗТС о начину подношења и достављања кандидатура за избор чланова Скупштине КМСЗТС у 2022. години

Комора медицинских сестара
и здравствених техничара Србије

Број: 411/2022
Датум: 21.04.2022.г.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА КМСЗТС О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА И ДОСТАВЉАЊА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ КМСЗТС У 2022. ГОДИНИ

Поштовани,

У складу са одредбама Статута КМСЗТС, обавештавамо да ће чланови Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, почев од 13.05.2022.године, моћи лично, искључиво у седишту огранка у чији именик чланова КМСЗТС су уписани, да преузму обрасце за подношење кандидатуре, као и да лично у седишту огранка поднeсу образложену кандидатуру за избор чланова Скупштине КМСЗТС у 2022.г.

Избори за нови сазив Скупштине КМСЗТС биће одржани у недељу 12.06.2022.године, у временском периоду од 07.00 до 19.00 часова.

Образложена кандидатура се може поднети најкасније до 23.05.2022.године до 24 часа, на начин описан у ставу 1. обавештења.

Подносилац кандидатуре може повући кандидатуру најкасније до 27.05.2022.године, у писаној форми, путем поште или електронским путем на мејл надлежног огранка Коморе или централне канцеларије КМСЗТС.

С поштовањем,
Стручна служба КМСЗТС