Обавештење 11. 4. 2019.

Комора медицинских сестара
и здравствених техничара Србије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА / ПРИВАТНОЈ ПРАКСИ
ДИРЕКТОРУ
ГЛАВНОЈ СЕСТРИ-ТЕХНИЧАРУ

Поштована/и,

С обзиром да је новим Законом о здравственој заштити (“Службени гласник“ бр. 25/2019), који је ступио на снагу 11. априла 2019. године, у члану 166. прописано да је здравствена установа, односно приватна пракса ДУЖНА ДА о могућности обављања приправничког стажа здравственог радника у тој здравственој установи / приватној пракси, као и о обављеном програму приправничког стажа здравственог радника, ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНУ КОМОРУ, молимо Вас да надлежном огранку Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, путем поште или електронским путем, доставите обавештење да ваша здравствена установа / приватна пракса испуњава услове за обављање приправничког стажа за медицинске сестре (општи смер, педијатријске, гинеколошко-акушерске сестре/бабице, стоматолошке сестре) и/или здравствене техничаре (лабораторијске техничаре, физиотерапеуте и радне терапеуте, радиолошке техничаре, фармацеутске техничаре, зубне техничаре, санитарно-еколошке техничаре и нутриционисте–дијететичаре), као и обавештење о обављеном програму приправничког стажа здравственог радника – медицинске сестре и/или здравственог техничара.

Контакт податке (адресе, мејл адресе и бројеве телефона) огранака Коморе можете преузети на интернет страници www.kmszts.org.rs у фолдеру Огранци.

Такође вас подсећамо да је чланом 165. наведеног Закона прописано да је здравствени радник – медицинска сестра или здравствени техничар дужан да се, даном започињања обављања приправничког стажа, упише у именик чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије који води овај огранак.

Срдачно захваљујемо на сарадњи.