Успостављање Европске акредитационе владе за континуирану сестринску едукацију

Увод

Доживотно учење једне сестре почиње првог дана школе и траје до краја њене каријере. Иако је знање неопходно, оно само по себи није довољно за промену способности, вештина, понашања и моралних вредности сестре, како би она достигла значајна достигнућа у пружању здравствених услуга.

Из ових разлога, доживотно учење постаје неопходно како би се осигурало да такав вид учења даје тежину пратећим теоријским информацијама и практичној обуци сестара у тренутним научним дешавањима.

Одговорност националних регулаторних тела је осигурање квалитета КЕ у Европским земљама, узимајући у обзир Европски консензус о потребама осигурања квалитета који је изложен у Европској директиви.

Европска акредитациона влада ће одобрити квалитет и ефективност акредитационог процеса и доделу интернационалних бодова за КЕ на европском нивоу, подстичући високе стандарде у развоју, достављању и хармонизацији КЕ. Ово може бити остварено кроз акредитацију активности везаних за КЕ, и успостављање система за интернационално признање КЕ бодова.

Главни циљеви и бенефити ФЕПИ-ја:

 • Постављање високих стандарда КЕ.
 • Хармонизација КЕ на европском и интернационалном нивоу (у сарадњи са нашим колегама из NCSBN, OIIQ и CNO).
 • Обезбедити сестрама континуирани професионални развој.
 • Повећати мобилност сестара унутар и ван Европе нудећи услове за стварање каријере.
 • Промовисање високо квалитетних сестринских услуга.
 • Промовисања пацијентових права и јавног здравља на националном и интернационалном нивоу.
 • Ојачавање ФЕПИ чланова у њиховим земљама.
 • Ојачавање и интегрисање ФЕПИ-ја унутар Европе.
 • Привлачење нових чланова.

Структура Европске акредитационе владе за сестринску КЕ

Савет др. Коутроубаса је неопходан о следећем:

 • Европска акредитациона влада за сестринску КЕ ће имати за циљ да синхронизује стандарде и хармонизује бодове КЕ између националних акредирационих влада (регулаторних тела), које ће увек имати последњу реч везану за одобрење активности КЕ од стране националног провајдера.
 • Европска акредитациона влада за сестринску КЕ ће бити руковођена од стране управног одбора или других одбора који ће бити изабрани из управног одбора или генералне скупштине ФЕПИ-ја. Управни одбор EAV (европске акредитационе владе) ће подносити извештај управном одбору ФЕПИ-ја док ће један члан управног одбора ФЕПИ-ја имати за задатак да подржава европску акредитациону владу за сестринску КЕ. Овај одбор EAV ће се састојати од Председника/Председнице, Генералног Секретара, Благајника, одговорног лица и још једног или три члана.
 • Седиште EAV ће бити у Бриселу а канцеларија ће бити у склопу ФЕПИ канцеларије.
 • Финансијске потребе (комуникација са провајдерима) ће бити покривене од стране провајдера активности КЕ (таксе за провајдере ће бити одређене).
 • Ауторитет националних регулаторних тела треба да се одржава. Не постоји потреба за натприродну организацију, довољна је глобална или европска веза између националних регулаторних тела. EAV одобрава европску акредитацију сестринских активности КЕ након траженог одобрења од националног регулаторног тела.
 • Сви критеријуми, стандарди и процедуре треба да се поставе и ажурирају уз сарадњу са NCSBN, OIIQ и CNO.
 • Статути EAV ће бити припремљени од стране др. Коутроубаса (уколико је потребно).

Кораци који требају бити предузети – Дефинисање основних критеријума

Да би функционисали како је потребно EAV треба поставити низ пиитања провајдерима везано за:

 • Постављање критеријума кроји треба да се испуне од стране провајдера везаним за активности КЕ (неопходно или не)
 • Дефиницију активности КЕ, нпр. конгреси, активни догађаји или е-учење.
 • Дефиницију бодовања КЕ, нпр. 1 сат = 1 бод, половина дана = 3 бода, цео дан = 6 бодова.
 • Процедуре примене, нпр. постављање апликационог захтева на ФЕПИ wеб сајт.
 • Процедуре доношења одлика везаних за акредитацију, нпр. сарадња EAV са националним регулаторним телима.
 • Детаљи активности КЕ од стране провајдера, нпр. информације о организацији, претходним активностима, особи за контакт, научним и организационим одборима итд…
 • Детаљи о едукационим циљевима и потребама, нпр. циљеви учења, жељени исходи активности.
 • Програм активности сестринске КЕ.
 • Разјашњење комерцијалних проблема, нпр. провајдер мора да осигура да активности КЕ нису под утицајем неке комерцијалне организације или имају финансијску подршку која је ван стандарда…
 • Осигурање квалитета, нпр. едукација без склоности ка нечему, верификација и присуство учесника, њихови формулари са повратним информацијама, итд…
 • Таксе треба да се одреде у зависности од очекиваног броја учесника, нпр.
  1. скала: до 250 учесника = …€,
  2. скала: 251-500 учесника = …€
  3. скала: 501-1000 учесника = …€,
  4. скала 1001-2000 учесника = …€
 • Било шта друго што се може јавити у току дискусије.

Коначни предлог

 • Успостављање EAV данас, 28. фебруара 2012. године.
 • Избор EAV управног одбора (са једним чланом ван Европе).
 • Ауторизација EAV управног одбора да реши претходне критеријуме и процедура унутар стриктног временског периода.
 • Поставити све услове за сарадњу о размени КЕ бодова са нашим колегама из NCSBN, OIIQ и CNO.
 • Поставити таксе за провајдере и њихове активности.
 • Поставити услове за статуте EAV (уколико је потребно).
 • Патентирање име бренда EAV у Бриселу.

Лампрос Бизас,
ФЕПИ благајник