Бела Црква 23. 5. 2011.

Посета Дому Здравља је уприличена, на позив мед. сестара и здравствених техничара, како би се неке недоумице разрешиле око надлежности КМСЗТС односно Огранка Војводина.

Опредељена средства за континуирану едукацију Огранка Војводина износе 3.000.000 дин и искључиво служе за субвенционисање едукације, како би она била приступачна свим здр. радницима, али мора се назначити да се она додељују по критеријумима Правилника о додели средстава Пододбора узајамне помоћи Огранка Војводина.

Састанак је одржан и са Директорком Дома здравља Бела Црква како би на најбољи начин омогућили запосленима Континуирану едукацију.

Већи део питања везан је за организацију стручних састанака за физиотерапеуте и фармацеутске техничаре, јер је у том сегменту много је мањи број излагача радова. Овај проблем ће се решити веома брзо са Друштвом физиотерапеута и Друштвом фармацеутских техничара где се очекује активнија улога чланова Одбора КМСЗТС( ПРОФИЛСКИХ ОДБОРА) како би се овај проблем решио.

Састанку су присуствовали, поред запослених, представници Огранка Војводина Јела Стевић и Ранка Јешић.