28. Гласник Лекарске коморе Србије

Директори струковних комора у здравству: проф. др Витомир Констатиновић (Стоматолошка комора Србије), прим. Др сц. Мед Славица Цимбаљевић (Комора биохемичара Србије), проф. др Георгиос Константинидис (Комора здравствених установа Србије) и струковна мед. сестра Радмила Угрица (Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије) говорили су за 28. Гласник Лекарске коморе Србије. Изнели су ставове у вези са проблемима у здравственом систему Србије, одласком здравствених радника на рад у иностранство, те начинима за унапређење кадровског плана и плана стручног усавршавања у здравству. Текст је преузет са сајта ЛКС, где се можете упознати са садржајем целокупног Гласника. Захваљујемо се Лекарској комори Србије на љубазности…

Извод из 28. Гласника Лекарске коморе Србије