Састанак представника КМСЗТС – огранка Војводина са главним сестрама здравствених установа АП Војводине – 22. 12. 2011.

Дана 22.12.2011. године (четвртак) са почетком у 13,00 часова у великој сали Галерије Матице српске у Новом Саду, Председница Извршног одбора и представница Управног одбора из Огранка Војводина КМСЗТС одржале су састанак са главним сестрама и кординаторима континуиране едукације у здравственим установама са територије АП Војводине.

Овом приликом представнице КМСЗТС Огранка Војводина дале су присутнима информације о следећем:

  1. о завршетку процеса ретроактивног уноса бодова КМЕ у електронску базу података чланова уписаних у Именик КМСЗТС Огранка Војводина, начину провере и рекламацијама на тачност унетих података

Како је процес ретроактивног уноса бодова КМЕ приведен крају, тј. сви спискови којима је располагао огранак су обрађени, присутни су замољени да својим колегама пренесу обавештење да треба да изврше проверу својих бодова у електронском досијеу КМСЗТС а преко званичног сајта КМСЗТС. Уколико се у неком делу, запис у досијеу члана разликује од његове личне документације; Огранку Војводина поднеће „Захтев за Исправку/допуну бодова КМЕ“. Главним сестрама и кординаторима КМЕ овом приликом препоручено је да руководе овим процесом и да се све рекламације за чланове запослене у њиховој установи достављају збирно преко њих.

  1. о активностима КМСЗТС пре свих Огранка Војводина у 2011. години и плановима за 2012. годину

Учесници састанка су закључили да је неопходно да КМСЗТС усвоји образац за извештавање о одржаном стручном скупу а у циљу превазилажења проблема разматраних у предходној тачки, а истима је већ овом приликом подељено упутство којим је препоручено шта Извештај о КМЕ који организатори достављају матичном огранку треба да садржи (Упутство о сачињавању извештаја о одржаној КМЕ у циљу уписа бодова можете преузети овде.)

КМСЗТС Огранак Војводина од ове године примењивао је Правилник Фонда узајамне помоћи , како у делу суфинансирања акредитованих едукативних скупова, тако и додељујући финансијска средства за подршку формалном образовању чланова огранка. Ове године партиципирано је око 2.000.000,00 динара у делу КМЕ, и 630.000,00 динара за упис чланова на високе здравствене струковне студије.

Анкета коју су попунили присутни показује да је свега 62% било упознато са критријумима Правилника ФУП-а КМСЗТС те је један од закључака овог скупа да је неопходно овакве састанке организовати један пут квартално, што ће бити правило у 2012. години.

Састанку су присуствовала 123 здравствена радника из 76 буџетских установе са територије АП Војводине, што потврђује вољу здравствених радника за сарадњом са КМСЗТС као и сталну жељу за унапређење професије.