Састанак „Почетна анализа кадрова у систему здравствене заштите у Републици Србији“

Састанак Почетна анализа кадрова у систему здравствене заштите у Републици Србији одржан је 24. октобра у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и то је први у низу састанака у оквиру активности које за циљ имају анализу кадрова у здравственом систему Србије, а које имплементира Министарство здравља РС у сарадњи са Регионалном канцеларијом Светске здравствене организације (СЗО) и Канцеларијом СЗО у Србији. Професорка Милена Шантрић Милићевић, са Института за социјалну медицину Медицинског факултета у Београду је изабрана за националног експерта који ради ову анализу.

Испред Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије на састанку је учествовала Радмила Угрица, директор КМСЗТС. Комора је блиско сарађивала са проф. др Миленом Шантрић Милићевић у вези процене кадрова у здравственом систему Републике Србије и ставила на располагање статистистичке податке о људским ресурсима којима располаже у сврхе истраживања које се спроводи у циљу јачања националних капацитета за унапређење управљања људским ресурсима у здравству укључујући и оне за израду и реализацију стратегије која регулише ову област у Републици Србији.

На састанку су се окупили представници Министарства здравља РС, Републичког фонда за здравствено осигурање, Института за јавно здравље Србије, струковних комора здравствених радника, Коморе здравствених установа Србије и Асоцијације приватних здравствених установа и приватне праксе Србије. Поред представника здравственог сектора, учествовали су и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, као и Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Циљ овог истраживања и састанка је да се представе подаци о актуелном стању кадрова у здравству Србије те да се покрене дијалог између Министарства здравља и других заинтересованих страна о активностима неопходним да би се кадровски планови и политике усагласили са реформом здравственог система, да се покрене комуникација и изградња консенсуса о стратегијама које би омогућиле развој кадрова, да се идентификују кључни кадровски проблеми и да се унапреди прикупљање и кориштење података о кадровима, а све у циљу унапређења здравственог система и здравља становништва Републике Србије.