Састанак Огранка Ниш са представницима синдиката Независност

У просторијама огранка КМСЗТС Ниш је одржан састанак са представницима регионалног синдиката Независност.

Састанку су присуствовали Миодраг Стојковић – потпре дседник региона Јужне Србије синдиката Независност и секретар Саша Цветић, директор КМСЗТС Драган Шашић, председник ИО Огранка Ниш -Душанка Станковић, пословни секретар и ПР КМСЗТС Дијана Јовићевић.

На састанку је разматрана актуелна ситуација у области професије медицинских сестара и здравствених техничара, акциони планови коморе и синдиката „Независност“, као и правци будуће сарадње. Договорено је да се размена информација између организација мора побољшати и у том правцу предложено је да се одржавају периодични састанци у Београду и Нишу, а да се и преко информатора Синдиката „Независност“ чланство обавештава о активностима и резултатима које је КМСЗТС постигао, као и подршка на реализацији измена и допуна правних аката везано за статус здравствених радника.