Састанак о предлогу измена и допуна Правилника

На позив министра здравља, 29.07.2015. године је у просторијама Министарства одржан састанак коме су присуствовали директори свих комора здравствених радника, министар и његов шеф кабинета.

На састанку је разговарано о предлогу измена и допуна Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике и Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника, које доноси министар здравља. Изражен је висок степен јединства о темама о којима су разговори вођени:

  1. Повереним пословима Коморама
  2. Сарадњи са Здравственим саветом Србије
  3. Усаглашавање аката са законодавством Европске уније

Министар је изразио велико задовољство заједничким напорима свих представника комора здравствених радника, како би се унапредила заједничка сарадња. Такође је изразио настојање да ће активније учествовати у раду комора, наручито Лекарске коморе, чији је члан, као и да ће саветовати законодавним телима да у своје радне групе за измену закона из домена здравствене заштите укључе и представнике Комора. нагласио је да ће то убудуће бити редовна пракса у циљу унапређења здравственог система Србије у целини.

Напомена: комплетан текст је преузет са сајта Лекарске коморе Србије