Састанак ИО ОКГ 11. 11. 2011.

Дана 11.11.2011. у Огранку Крагујевац одржан је састанак Извршног одбора са следећим дневним редом :

  1. Усвајање записника са претходног састанка ИО Огранка Крагујевац, одржаног 22.09.2011.
  2. Извештај о раду Огранка Крагујевац за 2011. годину
  3. Финансијски извештај Огранка Крагујевац за 2011. годину
  4. Информације о предстојећој Скупштини КМСЗТС
  5. Информације о куповини читача
  6. Разно

Састанку су присуствовали следећи чланови ИО :

  1. Гордана Јевтић
  2. Љубица Мишић
  3. Татјана Дробњак
  4. Снежана Вавић
  5. Миладија Дробњак
  6. Драган Стојковић
  7. Драган Стошић
  8. Александар Николић