Састанак ИО ОКГ 11. 11. 2011.

Дана 11.11.2011. у Огранку Крагујевац одржан је састанак Извршног одбора са следећим дневним редом :

 1. Усвајање записника са претходног састанка ИО Огранка Крагујевац, одржаног 22.09.2011.
 2. Извештај о раду Огранка Крагујевац за 2011. годину
 3. Финансијски извештај Огранка Крагујевац за 2011. годину
 4. Информације о предстојећој Скупштини КМСЗТС
 5. Информације о куповини читача
 6. Разно

Састанку су присуствовали следећи чланови ИО :

 1. Гордана Јевтић
 2. Љубица Мишић
 3. Татјана Дробњак
 4. Снежана Вавић
 5. Миладија Дробњак
 6. Драган Стојковић
 7. Драган Стошић
 8. Александар Николић