Састанак директорке КМСЗТС са председницима Огранака Ниш

У просторији Огранка Ниш одржан састанак директорке КМСЗТС са председницима Огранака на коме су разматране актуелности везане за почетак релиценцирања чланова коморе.

Састанак директорке КМСЗТС са председницима Огранака Ниш

Извештај о раду КМСЗТС – Огранак Ниш за период од 1. 8. 2014. до 31. 12. 2014. године

У периоду од августа 2014. године до децембра 2014. године, КМСЗТС – Огранак Ниш је имао велики број састанака на којима су главне теме биле анализа пословања КМСЗТС у претходном периоду, као и унапређење пословања КМСЗТС у наредном периоду.

У периоду од августа до децембра 2014. године одржани су састанци:

  • Састанци делегата КМСЗТС – Огранак Ниш – Одржано укупно 3 састанка
  • Седнице Скупштине КМСЗТС – Одржано укупно 5 Седница Скупштине КМСЗТС
  • Седнице ИО КМСЗТС – Огранак Ниш – Одржано укупно 5 Седница
  • Састанци са директором КМСЗТС – Одржано укупно 2 састанка.

У периоду од августа 2014. године до децембра 2014. године, имамо 494 нових чланова који су уписани у Именик КМСЗТС, у истом периоду имамо 164 издатих Лиценци.

Дана 22. 11. 2014. године, извршен је надзор над финансијским пословањем и над целокупним радом Огранка од стране Надзорног одбора КМСЗТС. Констатацијом Надзорног одбора КМСЗТС, утврђено је да су трошкови од августа месеца 2014. гоине у опадању са 73% на 57%, као и да се средства Огранка рационалније троше.