Први избори за медицинске сестре и техничаре – изазови и искуства

Наоружани искуством са избора за делегате Скупштине Лекарске коморе Србије, ЦеСИД-ови посматрачи су, у недељу 11. јула, учествовали у посматрању избора организованих за Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Избори су организовани на 92 бирачка места на територији целе Републике Србије, укључујући и четири места на Косову и Метохији где су, и поред отежаних услова, одржани без икаквих проблема и потешкоћа.

На самом почетку треба истаћи да је ово први пут да се делегати Коморе медицинских сестара и здравствених техничара бирају на овај начин тако да се и већина чланова бирачких одбора по први пут суочила са изборним радњама и процедурама.

Слично као и код избора који су организовани за делегате Скупштине Лекарске коморе и ови избори су имали своје специфичности. Иако је сама организација на први поглед деловала значајно једноставније од организације избора за Скупштину Лекарске коморе Србије (једна кутија, један гласачких листић, један контролни листић уместо све то четири пута) у пракси је ипак то ипак било знатно компликованије од стандардних, „политичких“, избора.

Наиме, један гласачки листић се у пракси састојао од два засебна списка кандидата – медицинских сестара и представника осталих струковних медицинских занимања. На овај начин, бирачи су имали могућност да поред медицинских сестара, чијих представника има највише у Скупштини, пропорционално одаберу и представнике осталих медицинских радника у Скупштину Коморе. Чланови бирачких одбора су на обукама спроведеним од стране стране ЦИК-а, упознати са процедуром и начинима гласања, а све у жељи да самим бирачима олакшају да на изборима слободно изразе своју вољу.

Поред обука, бирачки одбори су имали и константну подршку од стране како ЦеСИД-ових посматрача тако и саме Централне изборне комисије, како би се сви евентуални проблеми или застоји у изборном процесу решавали брзо и на лицу места.

Морамо истаћи да, за разлику од избора за Скупштину Лекарске коморе, ЦеСИД овом приликом није учествовао у обуци председника и заменика бирачких одбора. Како је процедура за избор делегата Коморе медицинских сестара и здравствених техничара специфична, сматрамо да је за неке будуће изборе неопходно организовати практичне тренинге на којима би чланови бирачких одбора били обучавани за све проблематичне ситуације до којих може доћи на бирачким местима

Међутим, бирачко тело које је гласало на овим изборима је показало висок ниво изборне културе те је сам изборни дан прошао без већих проблема, а ситнији пропусти до којих је долазило представљају саставни део сваких непосредних избора.

Изборни дан кроз призму ЦЕСИД-ових посматрача

Отварање бирачких места, у недељу 11. јула, је било предвиђено у 07х ујутру. Само на два бирачка места је дошло до мањег кашњења у отварању – Бирачко место 10, Нови Београд и Бирачко место 87, Краљево, и то у трајању од 10 до 15 минута која нису озбиљније утицала на процес гласања.

До кашњења у Краљеву је дошло због измештања бирачког места на изборни дан, а на Новом Београду кашњење је проузроковано додатном провером пристиглог изборног материјала, али као што смо већ истакли ова кашњења нису утицала на даљи ток изборног процеса.

Када је у питању оцена самог тока гласања, можемо рећи да није дошло до било каквог пропуста или неправилности који би утицали на вољу бирача.

На два места на Косову и Метохији је примећено гласање без валидних докумената – Косовска Митровица, бм 89 и Грачаница, бм 91. Пракса је показала да се у мањим срединама, где се сви мање више међусобно познају, јављају случајеви гласања без одговарајуће документације. Брзом реакцијом ЦеСИД-ових посматрача и ЦИК-а, даље гласање без докумената је спречено и нисмо га регистровали у даљем току изборног дана. Иако се заиста ради о релативно малом бирачком телу, повезаном заједничком струком, а често и радним местом где се сви врло добро међусобно познају, ипак је потребно водити рачуна о томе да се сваки бирач идентификује према Правиником утврђеним принципима, што су бирачки одбори максимално испоштовали. Према извештајима наших посматрача, осим у ова два изолована случаја, остали бирачки одбори су поштовали одредбе Правилника по овом питању до задњег слова.

Већ смо истакли да ЦеСИД није учествовао у обуци бирачких одбора, али је на лицу места сарадња са њима била на највишем могућем нивоу. Све недоумице, којих у пракси није било много, су отклањане међусобним консултацијама у којима је према потреби учествовао и неко из ЦИК-а или из ЦеСИД-овог тима који је координисао посматрачима.

Следећа ствар на коју бисмо скренули пажњу су непотпуни бирачки спискови. Непотпуни и непрецизни бирачки спискови су нешто са чим се ЦеСИД сусреће на изборима на свим нивоима који се одржавају у Србији. Овај проблем се решава редовним ажурирањем и проверама бирачког списка или формрањем јединствених електронских бирачких спискова којима се олакшавју сва будућа ажурирања.

Поједини бирачи су због овог недостатка враћени са бирачких места без могућности да гласају. Бирачки одбори су и овога пута поштовали одредбе Правилника и нису вршили никакве допуне или измене у самом бирачком списку. Процес ажурирања бирачког списка за овако специфичну структуру бирача није ни мало лак, јер би било неопходно формирати посебно тело које би пратило промене пребивалишта и радних места код запослених у здравству. Са друге стране, како би сваки бирач имао право гласа, непходно је осмислити метод који ће довести до тога да бирачки спискови буду што је то могуће ажурнији.

Бирачка места су затворена у 19х, без кашњења и према Правилником утврђеној процедури. ЦеСИД-овим посматрачима је од стране бирачких одбора омогућено да надгледају процес пребројавања гласова. Пребројавање гласова је протекло без већих проблема. До мањих недоумица је дошло око дефинисања неважећег листића, али је консултацијама са ЦИК-ом и овај проблем брзо превазиђен.

Закључак и сугестије

Неминовно је да се, и поред свих разлика, повуку одређене паралеле између избора за делегате Скупштине Лекарске коморе и делегате Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара. И једни и други избори су се односили на исту (медицинску) струку, с тим што је овога пута било много више бирача и готово дупло више бирачких места. Оно што је кључна карактеристика оба изборна процеса јесте да су све структуре које су учествовале у изборима показале изузетну спремност на сарадњу са ЦеСИД-ом, почевши од ЦИК-а, па све до бирачких одбора. Овако успостављена сарадња и транспарентност целог процеса је доказ постојања жеље да избори прођу у најбољем реду. Општа оцена јесте да су у тим својим напорима представници и једне и друге Коморе успели.

Што се тиче сугестија, дужност нам је да изнесемо одређене предлоге који би, према нашем мишљењу, могли да унапреде неки наредни изборни процес.

– Пред сваке изборе је неопходно покренути кампању за повећање излазности како би сви потенцијални бирачи били обавештени о важности избора и како би што више њих гласало и на тај начин својом изборном вољом још више учврстили положај изабраних представника;

– Као тело које се бави изборима ЦеСИД је свестан важности континуиране и квалитетне обуке бирачких одбора. Бирачки одбори су посредници који на бирачком месту помажу бирачу да оствари своје бирачко право у мору процедура које самим бирачима често нису јасне. Добро обучени бирачки одбори умногоме дају на снази самом изборном процесу;

– Константно ажурирање и провера бирачких спискова! Конкретан ЦеСИД-ов предлог јесте формирање јединствене електронске базе за вођење бирачког списка. Релативно мали број бирача свакако омогућава да се један овакав напредан систем имплементира међу медицинским радницима;

– Изборна логистика – слично као и са бирачким списковима, изборна логистика је та која се стара да организација избора протекне без проблема. Иако је овога пута организација, обзиром на то да се ради о први пут одржаним изборима, била на изузетно високом нивоу, неопходно је константно радити на јачању исте како би се ситни пропусти могли исправити у наредном изборном циклусу.

Када се у обзир узму сви основни фактори који чине једне изборе, мора се нагласити да су избори за делегате Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара веома добро организовани. Ситнији пропусти, који су наведени у овом извештају представљају саставни део чак и најбоље оганизованих избора иза којих стоји уиграна државна апаратура и ни на који начин нису утицали на вољу бирача, а то је оно што је кључно за успех једних избора.